Informatie voor groep 8

Als je in groep 8 van de basisschool zit, moet je straks een nieuwe school kiezen. Er verandert dan veel, want je krijgt nieuwe vakken, verschillende leraren en huiswerk. In het voortgezet onderwijs krijg je voor elk vak een andere docent. Dat betekent dat je na ieder lesuur van lokaal en docent wisselt. Het vak rekenen heet voortaan wiskunde en taal wordt het vak Nederlands. Daarnaast krijg je nieuwe vakken zoals Frans en Duits en in de hogere leerjaren natuurkunde en scheikunde.

Op het Stadslyceum kun je starten in een aparte lyceumklas (met Latijn, of je kunt instromen in de eerste klas atheneum of in de eerste klas havo. Je kunt ook beginnen in de heterogene havo/atheneum brugklas die twee jaar duurt.

Als je er voor hebt gekozen om na de zomervakantie op onze school te beginnen, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk je klasgenoten en de school beter leren kennen. Daarom organiseren we al vóór de zomervakantie een introductiemiddag. Na de vakantie is er in de tweede schoolweek het vierdaagse schoolkamp. Zo leer je de school, je docenten, je mentor en je klasgenoten snel kennen.