Leerlingenraad

Als leerlingenraad zetten wij ons in voor de leerlingen en zijn we de directe vertegenwoordigers van de leerlingen op school. We gaan het gesprek aan met de schoolleiding en docenten, om zo voor iedereen de school een stukje leuker en beter te maken. Wij vergaderen elke week in ons eigen lokaal 2.23. De leerlingenraad bestaat uit de volgende leden:

Heleen Wilten (voorzitster en MR-lid)

Ik ben Heleen uit atheneum 6, ik ben de voorzitster van de leerlingenraad en lid van de Medezeggenschapsraad. Ik zit bij de leerlingenraad om problemen op te lossen en mee te denken over de toekomst. Met mijn plaats in de leerlingenraad hoop ik zoveel mogelijk medeleerlingen te helpen en ervoor te zorgen dat het voor nieuwe leerlingen makkelijker wordt. 

Jochem Postema (vice-voorzitter, notulist en MR-lid)

Ik ben Jochem, ik zit in atheneum 5 en houd me vooral bezig met de administratieve taken van de leerlingenraad. Ik ben in de leerlingenraad gegaan, omdat het mij leuk leek wat meer met school betrokken te zijn en zo de school te verbeteren. Verder vertegenwoordig ik de leerlingenraad ook als lid van de leerling-geleding in de medezeggenschapsraad (MR).

Pol Stam (MR-lid en GMR-lid)

Ik ben Pol, ik zit in atheneum 5 en dit is mijn vierde jaar in de leerlingenraad. Ik zit bij de leerlingenraad, omdat ik het belangrijk vind dat leerlingen betrokken worden bij de school in plaats van er alleen maar in te zitten. Daarnaast zit ik ook in de MR en de GMR, de raad voor de overkoepelende organisatie OOG.

Linh Truong

Ik ben Linh en ik zit momenteel in atheneum 6. Aangezien dit het laatste jaar voor mij gaat zijn op het H.N. Werkman Stadslyceum, wilde ik graag nog wat voor de school kunnen betekenen. Ik hoop met mijn bijdrage mijn medeleerlingen zoveel mogelijk te kunnen helpen om zo het maximale uit onze school te halen.

Teun Stoker

Ik ben Teun uit atheneum 4 en lid van de leerlingenraad. Ik ben in de leerlingenraad gegaan, omdat het mij leuk leek om meer betrokken te zijn bij school en om zo dingen te verbeteren.

Peter ter Braak

Als docent Duits heb ik drie jaar geleden besloten om lid te worden van de (P)MR, omdat ik me nauw betrokken voel bij de school en graag meedenk, meepraat en meebeslis over het beleid.

Deze betrokkenheid deel je binnen de MR met collega’s, ouders en …..last but not least leerlingen!

Het is mooi om te zien hoe leerlingen mee willen denken om de schoolomgeving in de breedste zin van het woord te verbeteren.

Aan mij als begeleider van de leerlingenraad de schone taak om de leerlingen af en toe af te remmen, soms een duwtje in de goede richting te geven, maar bovenal ze in al hun bevlogenheid ook een eigen richting te laten bepalen.

 

Bij vragen, klachten of interesse, neem contact met ons op!

Email - Leerlingenraad.stadslyceum@o2g2.nl
Instagram – stadslyceum.llr
Lokaal – 2.23

 

Ben jij een enthousiaste leerling en lijkt het jou leuk bij de leerlingenraad te komen? Mail ons dan:

leerlingenraad.stadslyceum@o2g2.nl