In-, door- en uitstroomgegevens

In-, door- en uitstroomgegevens per 1 oktober 2018