Loting eerste klas(sen) havo 1, atheneum/havo 1 en atheneum 1 van het H.N. Werkman Stadslyceum schooljaar 2023-2024

donderdag 16 maart 2023

Na 15 maart 2023 is de termijn van aanmelding voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (VO) in de stad Groningen gesloten. We zijn blij met het aantal leerlingen dat is aangemeld bij het Stadslyceum. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Veel aanmeldingen
Net als u hebben veel andere ouders/verzorgers hun kind aangemeld voor onze school. In totaal hebben zo’n 310 kinderen hun eerste keuze laten vallen op het Stadslyceum. In de toelatingsprocedure van onze school staat dat we 243 leerlingen kunnen plaatsen. Om zoveel mogelijk leerlingen een plek te bieden, hebben we besloten een extra klas te maken. Daarmee komt het aantal leerlingen dat we toe kunnen laten op 273. Helaas hebben we voor de eerste klassen in de richtingen havo 1, atheneum/havo 1 en atheneum 1 dan nog steeds niet voldoende plekken beschikbaar.

Loting havo 1, atheneum/havo 1 en atheneum 1
Vanwege het aantal aanmeldingen en de beschikbare plekken, moeten we voor de afdelingen havo 1, atheneum/havo 1 en atheneum 1 verplicht loten. De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke notaris en vindt plaats op donderdag 23 maart 2023.

Ouders/verzorgers van leerlingen die zijn aangemeld voor de richting havo 1, atheneum/havo 1 en atheneum 1 ontvangen op 17 maart 2023 een e-mail met meer informatie over de loting. We begrijpen dat u graag wilt weten hoeveel leerlingen per afdeling worden ingeloot, maar daar kunnen we nu nog geen uitspraken over doen. We vragen u daar dan ook niet over te bellen. Zodra we meer weten, delen we dit uiteraard met u.

Voor de afdeling lyceum 1 wordt niet geloot, de klas is precies vol met alle aangemelde leerlingen. Ouders ontvangen op 17 maart 2023 per e-mail bericht over de toelating.

Met de tweede keuzes wordt niet geloot
Aangezien bij elke afdeling die moet loten een wachtlijst ontstaat van leerlingen die het Stadslyceum als eerste keuze hebben gekozen en we de tweede keuzes sowieso niet kunnen plaatsen, gaan we niet loten met leerlingen die het Stadslyceum als tweede keuze hebben aangegeven. We hopen dat ze op hun school van eerste keuze worden aangenomen.

Bekijk hier meer informatie over het toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure van onze school.

Uitgeloot, hoe nu verder?
Natuurlijk hadden we het liefst alle leerlingen welkom geheten op onze school. Dat lukt helaas niet, maar we doen er alles aan om u en uw kind goed te begeleiden naar een andere fijne plek voor het volgen van voortgezet onderwijs (VO). Samen met alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zetten we ons hier voor in.

Toch nog vragen
Stel de vraag het liefst per mail, we bellen namelijk veel met basisscholen: intake.stadslyceum@o2g2.nl

afbeelding