Kwaliteitszorg

De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden van kwaliteitscontrole naar kwaliteitszorg. Een ambitieuze leercultuur en opbrengstgericht werken staan daarbij voorop. Er wordt niet meer alleen gekeken naar de resultaten van leerlingen, maar ook of aan de voorwaarden wordt voldaan om leerlingen en medewerkers deze resultaten te laten behalen. De schoolcultuur en organisatie moet ruimte bieden aan leerlingen en medewerkers om hun talenten te ontdekken en zo goed mogelijk te kunnen benutten.

Niet alleen cijfers zijn opbrengsten, maar ook plezier in school, motivatie, prestaties van onze leerlingen in het vervolgonderwijs en betrokkenheid bij elkaar en de wereld om ons heen zijn. Er wordt onder andere gekeken naar het onderwijsleerproces, de ondersteuning, zorg voor leerlingen, voorzieningen, toetsing en de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. De doorstroom van leerlingen en of ze op koers liggen wordt doorlopend in de gaten gehouden. We gebruiken het kwaliteitszorgsysteem van Openbaar Onderwijs Groningen.

Er is hard gewerkt met als resultaat dat alle leerwegen en niveaus een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie hebben gekregen. Voor onze profielen Technasium en Cultuurprofiel hebben we een aparte kwaliteitszorgsystematiek.

Verantwoording
In ouderraden, leerlingenraden én medezeggenschapsraad wordt regelmatig gesproken over de kwaliteit van het onderwijs. Op onze website staat onder Vensters voor verantwoording hoe de school presteert op 20 belangrijke indicatoren (examens, lesuitval, tevredenheid, personeel, veiligheid, etc.).

Eindexamenresultaten
Alle trends op niveau van afdeling, leerjaar en vak worden vroegtijdig in kaart gebracht en gedeeld met de medewerkers. Deze zijn online te vinden op de website: www.scholenopdekaart.nl.

Oordeel van derden
Om leerlingen te ondersteunen bij de maximale ontwikkeling van hun talenten in combinatie met hun schoolcarrière bezitten we een aantal erkende profielen:

  • Cultuurprofielschool
  • Technasium

Vensters voor Verantwoording