Ouderraad

De ouderraad van het Stadslyceum
Wilt u het Stadslyceum beter leren kennen en wilt u meepraten over onderwijsontwikkeling, beleid en organisatie van de school en andere onderwerpen die de school, ouders en leerlingen bezighouden, dan kan dat door lid te worden van de ouderraad.

De ouderraad bespreekt de actuele ontwikkelingen op de school. Zij wisselt gedachten uit met de schoolleiding en brengt daarbij de belangen van leerlingen en ouders naar voren. De ouderraad doet dit in een adviserende rol.

De ouderraad levert geen praktische ondersteuning bij het organiseren van activiteiten van de school, zoals dat vaak op basisscholen het geval is. Wel is de ouderraad vertegenwoordigd bij bijzondere gelegenheden zoals open dagen en diplomering.

Kortom, de ouderraad adviseert, vervult een brugfunctie en is actief betrokken.

Activiteiten
De ouderraad organiseert enkele malen per jaar een algemene ouderavond over een actueel thema, in overleg met de schoolleiding. Deze avonden worden door werkgroepen uit de ouderraad voorbereid.

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn leerlingbegeleiding (motivatie, verzuim, structuur), jongeren en grenzen, pubergedrag en puberbrein, onderwijskwaliteit (verbeteren onderwijsniveau, examenstandaarden, onderwijsinspectie), communicatie tussen leerlingen, school en ouders, gebruik van drank, drugs of sociale media, specifieke kenmerken van de school zoals kunst en cultuur, technasium etc.

Voor deze avonden vraagt de ouderraad bijdragen van leraren of externe experts.

Waarom lid worden van de ouderraad?

  • Om als ouder betrokken te zijn bij de school en alles wat daar gebeurt.
  • Om geïnformeerd te worden over wat er op school speelt
  • Om de brugfunctie tussen de school en ouders/leerlingen te ondersteunen

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u de ouderraad een mail sturen via dborwerkman@live.nl.