Door- en opstroombeleid

Doorstroombeleid en -procedure havo 5 naar atheneum 5 binnen het Stadslyceum

Havo 5-leerlingen geven voor 1 december van het betreffende schooljaar aan dat ze de opstroom naar atheneum 5 open willen houden. Het aanmeldingsformulier moet op deze datum bij de administratie ingeleverd zijn. De leerlingen kiezen vervolgens in december een voorlopig vakkenpakket bij de decaan. Dit pakket moet aansluiten bij hun havo 5-eindexamenpakket.
 
Eisen bij doorstroom van havo 5 naar atheneum 5:
  1. Diploma havo 5;
  2. Aansluitend vakkenpakket;
  3. Voor het te kiezen achtste vak moet een door dat vak opgesteld inhaalprogramma worden gedaan;
  4. Aan de vakdocenten van havo 5 wordt na school- examen (SE) 2 een vakadvies gevraagd voor toelating tot A5. Bij geen of één negatief advies is de leerling toelaatbaar tot atheneum 5 zonder verdure eisen aan het gemiddelde eindexamencijfer. Bij twee of meer negatieve adviezen is de leerling niet toelaatbaar tot atheneum 5 van het Stadslyceum.
Wanneer de leerling op de eindcijferlijst van het Centraal Eindexamen (CE) een 7.0 of hoger gemiddeld heeft zonder onvoldoendes kan deze alsnog worden toegelaten, als aan de eisen onder 1, 2 en 3 is voldaan. Eis 4 komt dan te vervallen.
Op de ouderavond havo 5 in het najaar zijn de ouders geïnformeerd over de bovenstaande regeling. De leerlingen zijn in deze periode voorgelicht door de decaan.
 

Opstroombeleid voor nieuwe aanmeldingen van Vmbo-TL 4 naar havo 4

Het Stadslyceum neemt alleen de toelaatbaarheid van een leerling tot havo 4 in overweging als hij/zij een TL-diploma heeft en het gemiddelde van alle op één cijfer achter de komma afgeronde officiële eindcijfers SE én CE een 6,8 of hoger is en beide cijferlijsten geen onvoldoende laten zien.
Voorwaarde is ook dat het te kiezen vakkenpakket op de havo aansluit.

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats waarin ook zaken als absentie, zorg- en ondersteuningsbehoefte en motivatie van de leerling worden besproken en meegewogen in onze beslissing of een leerling toelaatbaar is.
Als een leerling toelaatbaar is, volgt alleen plaatsing als de capaciteit in havo 4 dat toestaat.
Na plaatsing wordt de leerling die wiskunde A of B op de havo kiest, dringend geadviseerd het wiskundeboek doorstroom TL-havo zelfstandig door te werken. Het boek is verkrijgbaar bij de decaan.
 

Opstroombeleid voor nieuwe aanmeldingen van havo 5 naar atheneum 5

Het Stadslyceum neemt alleen de toelaatbaarheid van een leerling tot atheneum 5 in overweging als hij/zij een havodiploma heeft en het gemiddelde van alle op één cijfer achter de komma afgeronde officiële eindcijfers van het CE een 7,0 of hoger is en de cijferlijst geen onvoldoende laat zien.
Voorwaarde is ook dat het te kiezen vakkenpakket op het atheneum aansluit. Voor het te kiezen achtste vak moet een door dat vak opgesteld inhaalprogramma worden gedaan.

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats waarin ook zaken als absentie, zorg- en ondersteuningsbehoefte en motivatie van de leerling worden besproken en meegewogen in onze beslissing of een leerling toelaatbaar is.
Als een leerling toelaatbaar is, volgt alleen plaatsing als de capaciteit in atheneum 5 dat toestaat.