Ons onderwijs

Het Stadslyceum is onderscheidend in cultuur en bèta-techniek door de vakken filosofie, kunst-algemeen en onderzoek en ontwerpen al in de onderbouw aan te bieden. Onze school is vooruitstrevend in digitale ondersteuning en werkvormen.

We sturen op unieke wijze op succes van onze leerlingen, met de focus op ambitie en algemene ontwikkeling. Leerlingen en medewerkers zijn trots op de ontspannen sfeer: je mag hier zijn en worden wie je bent.
Het Stadslyceum is gevestigd in een prachtig pand met stadstuin, gelegen in de binnenstad van Groningen.

Onze docenten staan dicht bij de leerlingen. Dat is een traditie op onze school en levert een unieke werksfeer op. Wij werken in een leeromgeving die de leerling stimuleert. Een goed contact tussen docenten en leerlingen, en tussen leerlingen onderling, speelt daarbij een belangrijke rol.

Studiecoaching
De mentor is de motor in de leerlingbegeleiding. Hij wordt ondersteund door het team, de decaan en het ondersteunend personeel. Hij kan extra ondersteuning regelen (schoolpsycholoog, remedial teaching, faalangstbegeleiding, sociale vaardigheidstraining en huiswerkbegeleiding). In uitzonderlijke gevallen schakelen we specialisten in (orthopedagoog, leerplichtambtenaar en gezinshulpverlening).

Cultuurprofielschool
Het Stadslyceum is een CultuurProfielSchool. De school profiteert van zijn ligging in het culturele hart van Groningen. In de lessen, tijdens projecten en buiten de vaklessen besteden we zowel theoretisch als praktisch ruime aandacht aan kunst en cultuur. 
Bijzonder is dat alle leerlingen vanaf klas 1 het vak Kunst Algemeen (mix van kunst-, muziek- en theatergeschiedenis, culturele vorming en filosofie) volgen. In klas 3 volgen alle leerlingen het vak filosofie.
De praktische vakken Beeldend, dance en muziek worden al in de onderbouw gegeven. Alle genoemde vakken zijn bij ons ook examenkeuzevakken.

Leerlingen uit de (voor)opleidingen van het Prins Claus Conservatorium en dansacademie Lucia Marthas bieden we zo veel mogelijk de ruimte om school met muziek of dans te combineren.

Technasium
Het Stadslyceum heeft het Technasium in huis. Het technasiumvak Onderzoek en ontwerpen wordt gegeven in een moderne O&O-werkplaats. Leerlingen krijgen van bedrijven of (wedstrijd)organisaties een bèta-technische uitdaging die ook door hen wordt beoordeeld. In werkgroepjes ga je samen met andere leerlingen de bèta-technische uitdaging aan.
Alle leerlingen in klas 1 krijgen een half jaar het vak O&O en een half jaar het vak Beeldend (ha/te). Vanaf klas 2 kies je voor het technasiumvak of voor het vak beeldend.
Het technasiumvak O&O (onderzoek & ontwerpen) is een volwaardig eindexamenkeuzevak.