Onze school

Onderscheidend, ambitieus en uniek in sfeer

Stadslyceum is een binnenstadschool, gevestigd in een prachtig pand met vanaf het schooljaar 2014/2015 onze grote nieuwe stadstuin. Uitzonderlijk is dat leerlingen kunnen starten in lyceum 1, atheneum 1, havo 1 of in de tweejarige heterogene havo/atheneumbrugklas. Zo krijgt elke leerling het onderwijs dat bij haar/hem past in een ambitieus leerklimaat.

Het Stadslyceum is onderscheidend in cultuur en bèta-techniek door de vakken filosofie, kunst algemeen en onderzoek en ontwerpen al in de onderbouw aan te bieden. Onze school is vooruitstrevend in digitale ondersteuning en werkvormen. Uniek is de wijze waarop wordt gestuurd op succes van de leerlingen.

Het Stadslyceum is trots op de unieke sfeer die er is tussen leerlingen en docenten, en tussen de leerlingen onderling. Bij ons is elke leerling uniek en die krijgt de ruimte om zichzelf te ontplooien.
Een veilig en plezierig leerklimaat draagt bij aan de schoolprestaties van alle leerlingen. Wij streven ernaar dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen tot kritisch denkende mensen die hun verantwoordelijkheid nemen. Dit vormt de stevige basis voor een vervolgopleiding.

Cultuurprofielschool
Het Stadslyceum is een CultuurProfielSchool. De school profiteert van haar ligging in het culturele hart van Groningen. Beeldend, dans, muziek en filosofie worden al in de onderbouw aangeboden en zijn examenkeuzevakken. In de lessen, tijdens projecten en buiten de vaklessen wordt zowel theoretisch als praktisch ruime aandacht besteed aan kunst en cultuur. Leerlingen uit de (voor)opleidingen van het Prins Claus  Conservatorium en dansacademie Lucia Marthas bieden we zo veel mogelijk de ruimte om school met muziek of dans te combineren.

Technasium
In de onderbouw maken alle leerlingen kennis met techniek. Dat betekent dat zij in het eerste jaar een Technasiumproject doen. Bij het vak Onderzoeken en Ontwerpen gaan leerlingentechnische uitdagingen aan. Zij krijgen van bedrijven en organisaties opdracht een technisch probleem op te lossen. De Technasiumlessen vinden plaats in de onze hypermoderne Technasiumwerkplaats. Vanaf brugklas 2 kan voor het Technasium gekozen worden. Onderzoeken en Ontwerpen kan in havo en atheneum als examenvak worden gekozen.

Burgerschapsvorming
De overheid verlangt van scholen dat ze leerlingen voorbereiden op hun rol in de samenleving. Het bijbrengen van kennis en vaardigheden is belangrijk, maar de leerlingen zijn ook de burgers van de toekomst. Ook op hun rol in de samenleving moeten ze worden voorbereid. Het Stadslyceum heeft zelfstandig en kritisch leren denken hoog in haar vaandel staan en daarom vinden we het belangrijk dat onze leerlingen voldoende bagage meekrijgen om hun plek in de samenleving te kunnen vinden. De school neemt deel aan een pilot om de burgerschapsvorming goed in haar onderwijs verankerd te krijgen.

Leerlingen- en ouderparticipatie
Onze vestiging kent een actieve leerlingenraad die wordt samengesteld uit de zgn. leerlingenklankbordgroepen. Tevens hebben we een zeer betrokken ouderraad die enkele keren per schooljaar thema-avonden organiseert.