Werken bij

Het H.N. Werkman Stadslyceum is een openbare scholengemeenschap voor havo, atheneum en lyceum. De school heeft ongeveer 1500 leerlingen en circa 140 medewerkers. De school maakt onderdeel uit van Openbaar Onderwijs Groningen.

Betrokken

Goed onderwijs begint met goede en betrokken leerkrachten. Zij dragen hun kennis over aan leerlingen. Daarmee leggen zij de basis voor een succesvolle vervolgopleiding, stimuleren zij het ontwikkelen van talenten en helpen zij leerlingen te worden wie zij zijn. Onze leerkrachten doen dat op basis van hun vakinhoudelijk, pedagogische en didactische kwaliteiten en door zelf het voorbeeld te geven hoe je vanuit eigen kracht deel kunt nemen aan de maatschappij en hoe je om kunt gaan met maatschappelijke veranderingen. Onze leerkrachten houden ook in het onderwijs rekening met die veranderingen.

Blijven ontwikkelen

De school biedt de medewerkers de gelegenheid zich te ontwikkelen door een actief scholingsbeleid en door regelmatige begeleiding. De laagdrempeligheid voor leerlingen en ouders, weerspiegelt zich in de manier waarop de medewerkers met elkaar omgaan: het onderscheid tussen onderwijzend en niet-onderwijzend personeel is op het H.N. Werkman Stadslyceum klein.

Onze missie

Op het H.N. Werkman Stadslyceum ben je welkom zoals je bent. Je bent een uniek mens en we ontdekken en versterken samen met jou je talenten. Onze ambitie is dat we jou uitdagen om steeds het beste uit jezelf te halen.
We bieden een veilig leerklimaat, we geven je vertrouwen. Natuurlijk hebben we ook hoge verwachtingen van je. Je leert je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen leerproces. Zo word je zelfstandig.
We begeleiden je op jouw eigen leerroute. Zo kun jij jezelf goed ontwikkelen. We bereiden je voor op de vervolgopleiding die het beste bij jou past.
We willen een school zijn waarin we met elkaar leren samenleven, op weg naar jouw eigen plek in de maatschappij.

Spreken onze cultuur en missie je aan? Kom dan werken bij het H.N. Werkman Stadslyceum!