Externe contacten

Neues Gymnasium
Het Stadslyceum heeft een partnerschool in Duitsland: het Neues Gymnasium in Oldenburg. Er vinden over en weer frequent bezoeken plaats van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij staan gemeenschappelijke educatieve activiteiten op het programma.

Overige contacten
Samenwerking is er met het Prins Claus Conservatorium, Academie Minerva,de Muziekschool, het Noorderpoort, het Ondernemerstrefpunt, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Hanze Hogeschool, de stichting Technasium en de RUG.