Onderwijsresultaten

Onderwijsresultaten onderbouw
Het onderwijsresultatenmodel voor de onderbouw bestaat uit twee indicatoren. De onderwijspositie ten opzichte van het advies PO geeft het percentage leerlingen aan dat in leerjaar 3 op een hoger niveau zit dan het advies wat de basisschool heeft gegeven. De onderbouwsnelheid is het percentage leerlingen dat onvertraagd van leerjaar 1 naar leerjaar 3 doorstroomt.

Driejaarsgemiddelde positie in het derde leerjaar t.o.v. advies PO was in

2019-2020: 9,14%
2020-2021: 10,01%
2021-2022: 11,38%
Norm = 4,75%

Driejaarsgemiddelde onderbouwsnelheid leerjaar 1 en 2 was in
2019-2020: 99,53%
2020-2021: 98,67%
2021-2022: 97,65%
Norm = 94,86%

Concreet betekent dit dat over drie jaar gemiddeld genomen 11,38% van de leerlingen in leerjaar 3 boven het advies zit dat ze in groep 8 hebben gekregen en dat 97,65% van de leerlingen in leerjaar 1 en 2 doorstroomt naar een volgend leerjaar.

Onderwijsresultaten bovenbouw
Het bovenbouwsucces is het percentage leerlingen dat zonder vertraging vanaf leerjaar 3 in één keer het diploma haalt. In onderstaande tabellen ontbreken de CE-cijfers van het schooljaar 2019-2020 als gevolg van Coronamaatregelen.

Onderwijsresultaten havo
Op de havo is de landelijke norm (gecorrigeerd voor onze school) dat ten minste 80,12% van de leerlingen in één keer doorstroomt naar het examen en daarvoor slaagt. De norm voor het gemiddelde CE-cijfer is 6,22.

Driejaarsgemiddelde bovenbouwsucces havo was in
2019-2020: 82,17%
2020-2021: 81,36%
2021-2022: 83,86%
Norm = 80,17%

Het slagingspercentage havo was in
2019-2020: 96,69%
2020-2021: 93,55%
2021-2022: 90,38%

Onderwijsresultaten vwo
Op het vwo is de landelijke norm (gecorrigeerd voor onze school) dat ten minste 81,21% van de leerlingen in één keer doorstroomt naar het examen en daarvoor slaagt. De norm voor het gemiddelde CE-cijfer is 6,21.

Driejaarsgemiddelde bovenbouwsucces vwo was in
2019-2020: 88,99%
2020-2021: 86,97%
2021-2022: 87,72%
Norm = 81,16%

Het slagingspercentage vwo was in
2019-2020: 96,09%
2020-2021: 92,06%
2021-2022: 87,96%

Driejaarsgemiddelde CE havo/vwo

Schooljaar Havo Vwo
2019/2020 n.v.t. n.v.t.
2020/2021 n.v.t. n.v.t.
2021/2022 n.v.t. n.v.t.

N.B. Pas in opbrengstjaar 2025 telt de inspectie de examencijfers landelijk weer mee op basis van de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024. Vanaf opbrengstjaar 2026 worden er weer drie schooljaren genomen 2022/2023, 2023/2024 en 2024/2025.

Voor een verder overzicht van de onderwijsresultaten en de waardering van leerlingen en ouders verwijzen we naar Scholen op de kaart.