Praktische informatie

Lesuitval
De eerste en tweede klassen hebben geen tussenuren. Als een les door afwezigheid van een docent niet gegeven kan worden, zal de roostermaker proberen om door verschuiving van lessen het rooster sluitend te maken. Mocht dat niet lukken dan zal een collega invallen. De eerste en laatste lesuren op een dag worden niet vervangen.
Vanaf de 3e klas worden tussenuren omgezet in studie-uren, waarin de leerlingen onder toezicht in de mediatheek kunnen werken.

Toelating
Leerlingen met een basisschooladvies havo of atheneum, tot stand gekomen met behulp van de plaatsingswijzer, kunnen instromen op het Stadslyceum. Elk jaar is er plaats voor 8 eerste klassen (224 leerlingen). Voor ons toelatingsbeleid verwijzen we naar de website. Onze school wil leerlingen de mogelijkheid bieden om na een behaald diploma een diploma op een hoger niveau te halen. Het doorstromen naar een hoger niveau is wel aan bepaalde voorwaarden verbonden om leerlingen een reële kans te geven. Zie hiervoor de tekst over de opstroomregels.

Regels
Werkend vanuit gezamenlijke ambitieuze, heldere doelen geven wij elkaar de ruimte talenten optimaal in te zetten en succesvol te zijn. We waarderen elkaar en hebben vertrouwen in elkaars kwaliteiten en handelen. Op het Stadslyceum mag je zijn wie je bent en jezelf ontwikkelen op de manier die bij je past. Uiteraard hebben we regels, maar die zijn in onze ogen heel logisch. Het is normaal dat je op tijd komt en het is normaal dat je je schoolzaken voor elkaar hebt. Je hebt natuurlijk aandacht voor de omgeving waarin je dagelijks verkeert. De schoolregels zijn te vinden onder het tabblad documenten onder het kopje ouder op de site. Voor de wijze waarop we omgaan met absentie verwijzen we naar het hoofdstuk over de leerlingondersteuning.

Bereikbaarheid

Fiets
Het Stadslyceum heeft een bewaakte fietsenstalling naast de school.

Openbaar vervoer
Het Stadslyceum ligt op loopafstand van de Grote Markt en het UMCG. Vandaar uit vertrekken bussen naar alle richtingen en naar het station.

Auto
Bij het Stadslyceum is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor personeel. Bezoekers van de school wordt geadviseerd om gebruik te maken van de parkeergarages in de buurt van de school (UMCG-Zuid, UMCG-Noord, Damsterdiepgarage).

Fietsenstalling
De school is aangesloten bij het netwerk van bewaakte rijwielstallingen in de stad Groningen. De kosten hiervoor bedragen per leerling € 20 per jaar en maken onderdeel uit van de ouderbijdrage. Het is niet toegestaan de fietsen buiten de stallingen te plaatsen om overlast in de buurt te voorkomen. Op schooldagen is er toezicht van 8.00 tot 17.15 uur. Na sluitingstijd is stallen op eigen risico. De school is dus niet aansprakelijk voor schade aan achtergebleven fietsen. De gymzalen worden ‘s avonds gebruikt door verenigingen, waardoor het plein open is.

Schade die onder schooltijd aan (brom)fietsen ontstaat, dient meteen aan de toezichthouder te worden gemeld. Schadeformulieren zijn verkrijgbaar bij de conciërge. Het reglement schoolstallingen kunt u terugvinden op de website van de stichting Werkpro: www.stallingen.nl. Hierin vooral uw aandacht voor de volgende passage: “Het rijwiel dient deugdelijk, tenminste met één slot te worden afgesloten, bij gebreke waarvan er bij diefstal c.q. vermissing geen aansprakelijkheid wordt aanvaard, noch schade wordt vergoed. Sloten van het type AXA SL7 of SL9 en cijfersloten gelden niet als deugdelijk.”