Loting eerste voorkeur eerste klas(sen) havo, havo-atheneum, atheneum en lyceum H.N. Werkman Stadslyceum schooljaar 2024-2025

maandag 8 april 2024

Na 31 maart 2024 is de termijn van aanmelding voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (VO) in de stad Groningen gesloten. We zijn blij met het aantal leerlingen dat is aangemeld bij het H.N. Werkman Stadslyceum.

Veel aanmeldingen
Het liefst bieden we natuurlijk elke leerling die zich heeft aangemeld een plek. In totaal hebben 321 kinderen hun eerste voorkeur laten vallen op het H.N. Werkman Stadslyceum. In de toelatingsprocedure staat dat we plek hebben voor 243 leerlingen. Helaas hebben we voor de eerste klassen in de richtingen havo, havo-atheneum, atheneum en lyceum niet voldoende plekken beschikbaar.

Loting havo, havo-atheneum, atheneum en lyceum
Vanwege het aantal aanmeldingen en de beschikbare plekken, moeten we voor de afdelingen havo, havo-atheneum, atheneum en lyceum verplicht loten. De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke notaris en vindt plaats op woensdag 10 april 2024.

Ouders/verzorgers van leerlingen die zijn aangemeld voor de richting havo, havo-atheneum, atheneum en lyceum hebben op 8 april 2024 een e-mail ontvangen met meer informatie over de loting.

Met de tweede voorkeur wordt niet geloot
Aangezien bij elke afdeling die moet loten een wachtlijst ontstaat van leerlingen die onze school als eerste voorkeur hebben gekozen en we de tweede voorkeur sowieso niet kunnen plaatsen, gaan we niet loten met leerlingen die onze school als tweede voorkeur hebben aangegeven. We hopen dat ze op hun school van eerste voorkeur worden aangenomen.

Bekijk hier meer informatie over het toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure van onze school.

Uitgeloot, hoe nu verder?
Natuurlijk hadden we het liefst alle leerlingen welkom geheten op onze school. Dat lukt helaas niet, maar we doen er alles aan om u en uw kind goed te begeleiden naar een andere fijne plek voor het volgen van voortgezet onderwijs (VO). Samen met alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zetten we ons hiervoor in.

afbeelding